untitled 3untitled 1
untitled 1
untitled 2

วัคซีนโควิด 19 เปรียบเทียบวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

วัคซีนโควิด 19 เป็นความหวังที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย แต่เนื่องจากยังเป็นวัคซีนใหม่ที่ผลิตขึ้นมาใช้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทาง Mlavabet88 ของเราได้นำความรู้เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดหลายยี่ห้อที่นำมาใช้ว่าได้ผลมาก-น้อยแค่ไหน มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่

วัคซีน COVID-19

ภาพจาก oasisamuel / Shutterstock

เปรียบเทียบ วัคซีนโควิด 19  มีกี่ยี่ห้อ ราคาเท่าไร

1. วัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ (Pfizer)

           องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วัคซีนที่สามารถใช้ได้ ต้องมีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% และต้องไม่มีอาการไม่พึงประสงค์สูง ซึ่งจากข้อมูลในเดือนเมษายน 2564 มีประเทศต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย จีน อินเดีย ฯลฯ ทำการวิจัยและทดลองวัคซีนเป็นจำนวนมากกว่า 100 ตัว โดยวัคซีนตัวเด่น ๆ ที่เริ่มใช้ในหลายประเทศแล้ว อาทิ
 • ชื่อวัคซีน : BNT162b2 เป็นวัคซีนชนิด mRNA 
 • ผู้พัฒนา : บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) จากสหรัฐอเมริกา และบริษัทไบออนเทค (BioNTech) ของเยอรมนี 
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 21 วัน
 • ราคาวัคซีนโควิด Pfizer : 19.5 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 590 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ 95% 
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 16 ปีขึ้นไป (ยกเว้นที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุ 12-15 ปีได้แล้ว)
 • การเก็บรักษา : ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า -70ºC ทำให้ยากต่อการขนส่ง ขณะที่หากเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้ 120 ชั่วโมง (5 วัน) 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Pfizer : เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นอร์เวย์ เซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล 

2. วัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา (Moderna)

 • ชื่อวัคซีน : mRNA-1273 เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนของไฟเซอร์
 • ผู้พัฒนา : บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 28 วัน
 • ราคาวัคซีน Moderna : 25-37 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 757-1,120 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพ : โดยรวม 94.5%, ป้องกันอาการรุนแรง 100%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป
 • การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า -20ºC  ซึ่งเป็นอุณหภูมิในช่องแข็งตู้เย็นปกติ แต่ก็สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC ได้ 30 วัน
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Moderna : เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา กาตาร์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์

3. วัคซีนโควิด 19 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 • ชื่อวัคซีน : ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ที่แบ่งตัวไม่ได้
 • ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford University) ร่วมกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 4-12 สัปดาห์ (แต่มีการศึกษาพบว่า วัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อฉีดห่างกัน 8 สัปดาห์ขึ้นไป องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ฉีดห่างกัน 8-12 สัปดาห์)
 • ราคาวัคซีน AstraZeneca : 2.16-5.25 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 66-160 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพ : โดยรวม 70.4%, ป้องกันอาการรุนแรง 100%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป  
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน AstraZeneca : เช่น สหราชอาณาจักร บราซิล ไทย เวียดนาม ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้

4. วัคซีนโควิด 19 ซิโนแวค (Sinovac)

 • ชื่อวัคซีน : Corona Vac เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย
 • ผู้พัฒนา : บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) ประเทศจีน
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์ 
 • ราคาวัคซีน Sinovac : เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ผลิตได้ยาก จึงมีราคาค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณ 200 หยวน/โดส (29.75 USD) หรือประมาณ 940 บาท โดยประเทศไทยสั่งซื้อวัคซีนล็อตแรกจากจีน จำนวน 192,000 โดส คิดเป็นเงินประมาณ 98 ล้านบาท เท่ากับราคาวัคซีนโดสละ 513 บาท โดยประมาณ  
 • ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการ 65.3-91.25% (ผลการทดสอบแตกต่างกันในแต่ละประเทศ), ป้องกันอาการรุนแรง 100%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18-59 ปี
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC ได้นาน 3 ปี 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Sinovac : เช่น จีน ตุรกี ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บราซิล ชิลี

5. วัคซีนโควิด 19 ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

 • ชื่อวัคซีน : BBIBP-CorV เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย
 • ผู้พัฒนา : บริษัทซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สัญชาติจีน
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 21 วัน
 • ประสิทธิภาพ : โดยรวม 79-86% (ผลการทดสอบแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Sinopharm : เช่น จีน กัมพูชา ลาว โมร็อกโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน เซเนกัล

6. วัคซีนโควิด 19 CanSino Biologics

 • ชื่อวัคซีน : Ad5-nCoV เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์
 • ผู้พัฒนา : Beijing Institute of Biotechnology ร่วมกับบริษัท CanSino Biologics ประเทศจีน
 • ต้องฉีดกี่โดส : 1 เข็ม
 • ประสิทธิภาพ : ป้องกันการติดเชื้อที่แสดงอาการ 65.7%
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน CanSino : เช่น จีน ปากีสถาน เม็กซิโก

7. วัคซีนโควิด 19 Gamaleya (Sputnik V)

 • ชื่อวัคซีน : Gam-COVID-Vac หรือที่รู้จักในชื่อ สปุตนิก 5 (Sputnik V) เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์
 • ผู้พัฒนา : สถาบันวิจัยและพัฒนากามาเลยา ประเทศรัสเซีย
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 14-21 วัน 
 • ราคาวัคซีน Gamaleya : 10 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 300 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพ : โดยรวม 91.6%, ป้องกันอาการรุนแรง 100%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC  
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน สปุตนิก 5 : เช่น รัสเซีย เบลารุส อาร์เจนตินา ซีเรีย อุซเบกิสถาน ฮังการี

8. วัคซีนโควิด 19 จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson)

 • ชื่อวัคซีน : Ad26.COV2.S หรือ JNJ-78436735 เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์
 • ผู้พัฒนา : บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ของสหรัฐอเมริกา
 • ต้องฉีดกี่โดส : 1 เข็ม
 • ราคาวัคซีน Johnson & Johnson : 10 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 300 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพการป้องกัน : ยังไม่ระบุ แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ ในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้ถึง 66-72% และป้องกันอาการป่วยหนักได้ถึง 85%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Johnson & Johnson : เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา บาห์เรน

9. วัคซีนโควิด  Bharat Biotech

 • ชื่อวัคซีน : Covaxin (BBV152) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย
 • ผู้พัฒนา : Indian Council of Medical Research ร่วมกับภารัต ไบโอเทค (Bharat Biotech) ประเทศอินเดีย
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 28 วัน 
 • ประสิทธิภาพ : 81%
 • อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC 
 • ประเทศที่ใช้วัคซีน Bharat Biotech : เช่น อินเดีย อิหร่าน ซิมบับเว  

10. วัคซีนโควิ Novavax

 • ชื่อวัคซีน : NVX-CoV2373 เป็นวัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ
 • ผู้พัฒนา : บริษัท Novavax ประเทศสหรัฐอเมริกา     
 • ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 21 วัน
 • ราคาวัคซีน : 16-25 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 485-757 บาท/โดส)
 • ประสิทธิภาพ : โดยรวม 96.4%, ป้องกันอาการรุนแรงได้ 100%
 • การเก็บรักษา : สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC 

ประเทศที่สั่งจองวัคซีน Novavax และรอการอนุมัติ : สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย

ขอบคุณข้อมูลจาก biospace.com

 

untitled 2
untitled 3
Among Us Android Asphalt 9 BLACK MESA CALL OF DUTY COUNTER-STRIKE DOOM ETERNAL DUSK ESCAPE FROM TARKOV Fish World Ford Genshin Impact GLOBAL OFFENSIVE HALF-LIFE 2 iOS Isuzu joker123 jokergame Lavabet lavagame Lavagame Slot League of Legends LEFT 4 DEAD 2 Lucabet Mazda MGM Resorts International Mitsubishi Mlavabet88 Mobile Legends Nissan Overwatch PCGamesN PG SLOT PGgame PGslot PRETTY GAMING PUBG RAINBOW SIX SIEGE Roma SA GAMING Sexy Baccarat SEXY GAMING sexygaming slot Slot Online slotpg Slotxo TEAM FORTRESS 2 THREE KINGDOMS THUNDERBOLT Titanfall 2 Toyota UNREAL TOURNAMENT VALORANT WOLFENSTEIN 2 กรมการขนส่งทางบก การงาน การจองคิวออนไลน์ การทายผลกีฬา การอ่านตารางบาคาร่า การเงิน การเล่นสล็อต การเล่นสล็อตออนไลน์ กำไร ข้อมูลสถิติ ความรัก คาสิโน คาสิโนชื่อดัง คาสิโนต่างๆ ทั่วโลก คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ JackpotCity คาสิโนออฟไลน์ ฉีดวัคซีนโควิด ชนะเกมบาคาร่าออนไลน์ ชนะแจ็คพ็อต ช่องทางหาเงิน ดาวน์โหลด ดูดวง ดูดวงเช็กดวง ดูดวงเช็กดวง รายปักษ์ ต่อใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ตารางบาคาร่า ทดลองเล่น นักเดิมพันหน้าใหม่ บ่อนคาสิโน บาคาร่า บาคาร่ามือถือ บาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ที่ดี บาคาร่าออนไลน์บนมือถือ ปลดพนักงานจำนวนถึง 18 ป๊อกเด้ง ผลกำไรและขาดทุน ผู้เล่น พนันออนไลน์ ฟรีสปิน มาเก๊า มือถือสมาร์ทโฟน รถกระบะ 2 ประตู รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดียว 2021 รถกระบะตอนเดียว รวยได้กับเกมสล็อต รางวัลแจ็คพ็อต รางวัลแจ็คพอตสูงสุด รางวัลโบนัส รายได้ ราศีกรกฏ ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีตุลย์ ราศีธนู ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีมังกร ราศีมีน ราศีสิงห์ ราศีเมถุน ราศีเมษ ลาสเวกัส วงการคาสิโน วัคซีน COVID-19 วัคซีนป้องกัน COVID-19 วัคซีนโควิด 19 สร้างรายได้ สร้างรายได้เสริม สล็อต สล็อตผลไม้ สล็อตมือถือ สล็อตออนไลน์ สล็อตแมชชีน สล็อตโจ๊กเกอร์ สล็อตโรม่า สัญลักษณ์ภาพ สุขภาพ สูตรบาคาร่า สูตรบาคาร่าแทงสลับ สูตรลับ สูตรสล๊อต สูตรเงินแสน หารายได้เสริม หาเงิน หาเงิน หารายได้เสริม เกม Android เกม FPS ที่ดีที่สุด 2021 เกมคาสิโน เกมคาสิโนออนไลน์ เกมบาคาร่า เกมบาคาร่าออนไลน์ เกมมือถือ เกมยอดนิยม เกมสล็อต เกมสล็อตออนไลน์ เกมสล็อตออนไลน์Mlavabet88 เกมส์คาสิโน เกมส์สล็อตออนไลน์ เกมออนไลน์ เกมแบล็คแจ็ค เครดิต เครดิตฟรี เครื่องรางนำโชค เจ้ามือ เช็กดวง เดิมพัน เดิมพันสล็อต เทคนิค เทคนิคสล็อตออนไลน์ เล่นบาคาร่าออนไลน์ เล่นสล็อต เล่นสล็อตออนไลน์ เล่นเกมคาสิโนออนไลน์ เล่นเกมบาคาร่า เล่นเกมสล็อต เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมส์สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อต เว็บสล็อตLavagame เว็บเดิมพันออนไลน์ เอาชนะสล็อตออนไลน์ แจ็คพอต แจ็คพอตรางวัลใหญ่ แจ็คพอตแตก แทงแบบฝั่งเดียว แท็บเล็ต แพ้วัคซีน โควิด โควิด -19 โควิด วิกฤติวงการคาสิโน โชค โทรศัพท์มือถือ โบนัส โบนัสพิเศษ โบนัสแตกง่าย โบนัสใหญ่แตกบ่อย ได้เงินจริง ไพ่โป๊กเกอร์ ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไวรัส COVID-19 ไวรัสโควิด 19
untitled 2
untitled 2untitled 3
untitled 11
untitled 12